bente ritter dagpleje

Bente Ritter

 • Født i 1964

 • Mor til 3 voksne børn

 • Dagplejer siden 1993

Jeg hedder Bente og er født i 1964. Jeg har 3 voksne børn som alle er flyttet hjemmefra.

Jeg har været kommunal dagplejer siden februar 1993, men nu synes jeg tiden er inde til at blive privat dagplejer.

Jeg er idrætsdagplejer og motorikassistent, hvilket betyder at jeg er meget bevidst om at tænke krop og bevægelse ind i hverdagen. Det betyder at når mine dagplejebørn forlader min dagpleje, har de en god motorik og oplever samtidig bevægelsesglæde. Dette giver børnene selvtillid, og de har dermed også lettere ved indlæring.

Mit hjem er 100% røgfrit, jeg ryger ikke og ønsker ikke røg i mit hjem.

Kursus og uddannelse

Jeg har i mine mange år som dagplejer gennemgået en lang række af løbende kurser og efteruddanelse:

 • Dagplejens grundkursus

 • Førstehjælp – opdateres hele tiden løbende

 • Refsnæsskolen (institut for blinde og svagtseende børn)

 • Opdateringskursus for erfarne dagplejere

 • Sanse-motorisk udvikling

 • Sønderborg kommunes uddannelse i sprogpakken

 • Kursus for erfarne dagplejere

 • For tidligt fødte børn

 • Girafsprog

 • Kommunikationskursus

 • Idrætsdagplejer

 • Motorikassistent

Gåtur udenfor med Bentes private dagpleje

Har du spørgsmål til pasningsordningen?