Priser og tilskud 2019

Egenbetaling: kr. 2.025
Tilskud fra kommunen: kr. 6.075
Til betaling: kr. 8.100

Udregning af prisen

Priserne for 2019 er udregnet således:

Den 1. i hver måned skal I indbetale kr. 8.100 på min konto som det også fremgår af kontrakten.

Tilskudet fra kommunen på kr. 6.075 overføres fra kommunen til jeres nemkonto hver måned, og derved bliver jeres egenbetaling i alt kr. 2.025 pr. måned.

Søskenderabat

Til familier med mere end 1 barn i dagpleje, daginstitution eller skolefritidsordning ydes søskenderabat. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og søskenderabatten udgør 50% af de øvrige pladser.
Søskendebegrebet omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn. Børnene skal have samme folkeregisteradresse.

Der ydes ikke søskenderabat til børn i klub-tilbud og madordningen i vuggestuer.

Til børn i privat institution eller privat pasning beregnes søskenderabatten som 85% af søskendetilskuddet til det billigste alderssvarende kommunale dagtilbud.

Yderligere info herom kan findes her på Sønderborg kommunes hjemmeside, hvor øvrige tilskud og også information om friplads kan findes.

Har du spørgsmål til pasningsordningen?

Kontakt Bente